Żaczki Sprotavia tworzyli dla dzieci z Domu Dziecka w Szprotawie

Nietypowy trening odbyli piłkarze Żaczki Sprotavia. Wraz ze swoim trenerem Arturem Augustyniak przybyli na zajęcia ART & HOBBY, na których wykorzystując różne techniki: wydzieranka, scraping, farby, kredki ołówkowe, kredki świecowe, tworzyli swoje arcydzieła. Każde z dzieł miało motyw piłki nożnej i zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie powstałe dzieła zostaną wśród rodziny i przyjaciół piłkarzy zlicytowane, a dochód przekazany będzie dla dzieci z Domu Dziecka ze Szprotawy.  


ZIP

  • ziemia

Galeria Pryzmat

  • Galeria SzDK "Pryzmat"

Divertimenta

  • divertimenta