Menu

lkr2019

Lubuski Konkurs Recytatorski jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Realizowany jest w trzech grupach wiekowych:

I kategoria wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej);
II kategoria wiekowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej);
III kategoria wiekowa (klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum).

 

Pliki do pobrania eliminacje gminne

 

Zgłoszenia uczestników Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego do eliminacji powiatowych będą przyjmowanie wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonych na stronie internetowej organizatora przeglądu oraz na stronie RCAK .

DO POBRANIA - eliminacje powiatowe
➥ REGULAMIN 2019
➥ ZAŁĄCZNIK 1. Harmonogram prezentacji powiatowych 2019
➥ ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda Reprezentującego
➥ ZAŁĄCZNIK 3. Zgoda Uczestnika Młodzieżowego


DO WYPEŁNIENIA - eliminacje powiatowe
 Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy