Menu

Szukaj

Szukaj

WYDARZENIA SzDK

Kontakt

unnamed

 

 

 

Miłośnicy śpiewu, śpiewacy, piosenkarze, wokaliści, mikrofony w dłoń! Bądźcie z nami i podszkolcie swój głos pod okiem profesjonalistów w wyjątkowej atmosferze!

 

 

 

 

plVII Szprotawskie Divertimenti to warsztaty wokalne prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów - czynnych zawodowo śpiewaków i pedagogów śpiewu oraz akompaniatorów. Będą oni trenerami wokalnymi uczestników, a także wystąpią podczas koncertów towarzyszących warsztatom. Uczestnicy zajęć podczas zajęć grupowych i indywidualnych zapoznają się z zasadami prawidłowej emisji i higieny głosu. Podczas zajęć indywidualnych z trenerami podniosą swoje umiejętności wokalne i sceniczne. Mogą też brać udział w zajęciach każdego trenera w roli obserwatora, tym samym podnosząc swoją wiedzę i poznając kolegów. W ramach warsztatów przewidzieliśmy również czas na integrację uczestników przy ognisku i spływie kajakowym. Dla tych, którzy nie znają naszego miasta przewidzieliśmy spacer z wizytą w ratuszu i spotkaniem z władzami miasta. Szczegółowy harmonogram zajęć przedstawimy po spotkaniu inaugurującym, zgodnie z preferencjami uczestników.

Planujemy: zajęcia indywidualne - 5 godz. lekcyjnych, zajęcia logopedyczne - 9 godz. lekcyjnych, zajęcia grupowe dostosowane do potrzeb, zajęcia z korepetytorem muzycznym w/potrzeb, wyjścia na dwa koncerty, spotkanie integracyjne przy ognisku, spacer po Szprotawie, spływ kajakowy, spotkanie z władzami miasta, bankiet podsumowujący, Koncert Finałowy w rynku, na którym wystąpią wszyscy uczestnicy warsztatów oraz ich trenerzy. Zapisy na warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z regulaminem warsztatów na naszej stronie internetowej www.szdk.pl i profilu fb. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Karta zgłoszenia VII Szprotawskich Divertimenti - plik do pobrania

Regulamin warsztatów VII Szprotawskich Divertimenti - plik do pobrania

 

enVII Szprotawskie Divertimenti (The 7th Szprotawa Divertimenti) is a vocal workshop led by high-class industry specialists – classical singers actively working as voice teachers with the help of esteemed piano accompanists. The faculty members will take up the role of instructors as well as performers during concerts accompanying the workshop. Through individual and group lessons the participants will gain knowledge about proper vocal hygene and voice production. Moreover, they will perfect their vocal skill and stage presence during one-on-one lessons. If they so desire, they may also attend lessons conducted by any of the teachers as observers, so that they can further hone their skills and simultaneously get to know their fellow participants better. To allow the participants to form friendships and bond with one another, we’ve dedicated time for various get-togethers, such as white-water rafting and a bonfire. For those who aren’t familiar with our town, we’ve planned a stroll through the city that will be concluded with a visit to the City Hall, as well as a meeting with the City Council.

In order to accommodate the needs of the participants as well as possible, we will present a detailed plan of the workshop after the inaugural meeting. Below are activities that the plan will be comprised of:

- individual lessons, 5 hours,

- Group lessons (frequency and duration will depend on the participants’ needs),

- Lessons with piano accompanists (frequency and duration will depend on the participants’

needs),

- Two outings to concerts performed by the teachers,

- A bonfire,

- A stroll through Szprotawa,

- White-water rafting,

- A meeting with the City Council,

- A banquet concluding the workshop,

- The final concert held in Szprotawa’s Main Square (Rynek) that will see all participants and teachers performing together.

To enroll, please fill out the application form, which is available on our website (szdk.pl) and our Facebook page along with the terms and conditions. The number of participants is limited – applications will be accepted on a first come first served basis.

 

Application form The 7th “Szprotawskie Divertimenti 2019” Vocal Workshop - file to download

General Terms and Conditions of Participation - file to download

 

 


Ziemia i Pieśń

Divertimenta

Galeria Pryzmat