kulturalne pendolino

Właśnie rusza nasz kolejny projekt „Kulturalne pendolino”, który powstał w ramach programu „Kultura Dostępna” i dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 35.000 zł.

Jego ideą jest popularyzacja dziedzictwa o znaczeniu narodowym i poszerzającym dostęp do oferty kulturalnej. Skąd więc „Kulturalne pendolino”?  Połączenie słów: „kultura” z „pendolino” było naszym zamierzonym zabiegiem: będziemy w krótkim czasie przemieszczać się (podróżować) do wielu miejsc w Polsce związanych z kulturą (teatry, filharmonia, opera, kino, muzea, itp.), fascynować się nią, poznawać ją namacalnie i duchowo. W tym celu posłużymy się wszystkimi formami łączącymi sztukę i edukację (warsztaty, koncerty, przedstawienia, spektakle, eventy.). Podróżować będziemy do trzech miast: Zielonej Góry, Poznania oraz Wrocławia . Nasze „Kulturalne pendolino” wyruszy 6 razy, zatrzyma się na 14 stacjach kultury. Po każdej z podróży – jej pasażerowie będą brać udział w cyklu spotkań pn. „Kartka z podróży” podczas , których będą dzielić się wrażeniami. Podejmowane działania stworzą warunki do włączania i współdziałania różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji odbiorców kultury. Wszelkich  informacji udziela koordynator projektu Monika Jóźwik.

Czytajcie kolejne plakaty , na których będziemy zapraszać do udziału w poszczególnych działań.