konkurs

KONKURS "TWÓRCZE KURCZĘ vs WYPASIONA BABA” 
--- 🐔 vs 🥞 ---
Zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie przestrzennej pracy w dowolnej technice, której motywem przewodnim jest:
- dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych - kurczak wielkanocny, 
- dla uczniów szkół średnich i dorosłych  - baba wielkanocna. 
Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę konkursową. 
Do każdej pracy musi być dołączona wypełniona Karta Zgłoszenia oraz przyczepiona etykieta z imieniem i nazwiskiem autora.
Kartę zgłoszenia można pobrać z adresu:
https://tiny.pl/9n1zc
Dokładny regulamin konkursu:
https://tiny.pl/9nsg2
Kategorie:
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych, bez podziału na rodzaj wykonanej pracy:
kat. I – przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkół podstawowych
kat. II – uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych
kat III - uczniowie szkół średnich i dorośli
Terminy: 
Pace należy dostarczyć do dnia 08.04.2022 roku do godz. 15.00 do Szprotawskiego Domu Kultury
Oceniając prace Jury konkursowe będzie brało pod uwagę: zgodność z tradycją, kreatywność, precyzję i estetykę wykonania pracy. 
Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie w Szprotawskim Domu Kultury od 8.04.2022 roku do 15.04.2022 roku. Po zakończonej wystawie prace należy odebrać do 25 kwietnia. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.
Nagrody:
Przewidujemy nagrody pieniężne lub rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii wiekowej.
Podziału nagród dokona Jury konkursowe powołane przez Dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury.
Jury może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród w danej kategorii wiekowej. 
Powodzenia!  👍