W piątek 29 sierpnia odbyły się dwa koncerty przeglądowe 28 Festiwalu Grup
Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń". Wzięło w nich udział  27 zespołów z 8
województw .

Galeria zdjęć