Teresa Zima - Dyrektror

Małgorzata Kirdzik - główna księgowa

Małgorzata Padjasek - sekretariat

Monika Jóźwik - animator/instruktor

Katarzyna Kucharz - akustyk/instruktor

Tomasz Lipka - plastyk/instruktor

Ryszard Zadka - pracownik gospodarczy/konserwator

Beata Makowiak - pracownik gospodarczy