REGULAMINY

SZPROTAWSKIEGO DOMU KULTURY

 

 

?         Regulamin sali widowiskowej

?         Regulamin sal SzDK

?         Regulamin sekcji zainteresowań

?         Regulamin parku SzDK

?         Regulamin Galerii Zbiorów Regionalnych

?         Regulamin organizacyjny SzDK

?         Zarządzenie Burmistrza Szprotawy

?         Zarządzenie Dyrektora SzDK

?         Uchwała Rady Miejskiej - STATUT SzDK

?         Uzasadnienie zarządzenia regulaminu SzDK