Menu

Młodzi filmowcy z grupy "Drzewo" w WarszawieZabytek10
Młodzi filmowcy z sekcji teatralno-filmowej "Drzewo" Szprotawskiego Domu
Kultury wzięli udział w ogólnopolskim konkursie filmowym "Zabytkomania"
ogłoszonym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki
Filmowej. W konkursie rywalizowali profesjonaliści i amatorzy, którzy
przygotowali filmy prezentujące lokalne zabytki. Szprotawska grupa
przygotowała etiudę filmową "Od Iławy do Szprotawy" i została zaproszona na
trzy dni do Warszawy.
"Chcieliśmy pokazać jak zmieniła się Szprotawa na przestrzeni lat, dlatego
wykorzystaliśmy w filmie fotografie i pocztówki zabytkowych miejsc naszego
miasta z początku XX w. Taki kontrast doskonale ukazuje jak bardzo się ono
zmieniło, ale podkreśla również jak ważne są dla nas, współczesnych
mieszkańców, historie związane z konkretnymi budynkami czy ulicami.  To
przecież nasze dziedzictwo kulturowe" - mówią autorzy filmu.
Młodzi filmowcy wzięli udział w uroczystej gali filmowej, zwiedzili Pałac
Prezydencki oraz poznali historię zabytkowej części stolicy. Dla uczestników
konkursu przygotowano również specjalne pokazy filmów w kultowych
warszawskich kinach - "Kultura" i "Iluzjon". Oprócz wymiany doświadczeń z
ekipami filmowymi z całej Polski, była też szansa podpatrywania warsztatu
profesjonalistów. Organizatorzy przygotowali ciekawe warsztaty z zakresu
rekonstrukcji starych filmów przy użyciu nowoczesnych technologii cyfrowych.
Instruktorem grupy "Drzewo" jest pan Dominik Burchard.