Menu

Szukaj

Szukaj

WYDARZENIA SzDK

Kontakt

Zapraszamy do składania wniosków na inicjatywy kulturalne w ramach projektu Dom Kultury + ,realizowanego przez Szprotawski Dom Kultury pt. #ZaSZTUKAj ze środków Narodowego Centrum Kultury. Regulamin i karta wniosku w załącznikach. Twórz z nami kulturę.

 ZAR bez tla

Regulamin konkursu na Inicjatywy Lokalne - plik do pobrania 

Wniosek konkursowy Inicjatywy Lokalne - plik do pobrania

 

Informacje ogólne

 1. 1.Organizatorem konkursu jest

             Szprotawski Dom Kultury

             ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa

             tel. 68 376 24 01

             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             www.zasztukaj.szdk.pl, www.szdk.pl

 1. 2.Konkurs jest częścią projektu pod nazwą „#zaSZTUKAj", który realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury„Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019".
 2. 3.Celem   programu   „Dom   Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019"   jest   inicjowanie   działań   służących   wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności   lokalnej, odkrywanie i   rozwijaniu potencjału oraz kapitału kulturowego społeczności lokalnej.
 1. 4.Regulamin określa zasady konkursu na wybór najlepszych pomysłów - inicjatyw społecznych,
  które zostaną dofinansowane i zrealizowane we współpracy ze Szprotawskim Domem Kultury.

§ 2

Cele i zasady konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie od 3 do 7 lokalnych inicjatyw w obszarze kulturotwórczych
  działań animacyjnych.
 2. Całkowita kwota budżetu konkursowego wynosi 22000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  1. Wysokość dofinansowania jednego projektu uzależniona jest od ilości inicjatyw wybranych do
   realizacji i wynosi maksymalnie 7300 zł.
  2. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu dofinansowania danej
 3. Przedstawiony w formularzu wniosku budżet powinien odnosić się do opisu inicjatywy.
 4. Realizacja inicjatyw przewidziana jest na okres od 1 sierpnia do 30 października 2019 roku.
 5. Wniosek w ramach konkursu mogą złożyć:
 • grupy nieformalne (minimum trzech członków w tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
 • grupy formalne (stowarzyszenie, szkoła, klub sportowy, organizacja religijna itp.) działające
  na terenie Miasta i Gminy
 1. Grupa może złożyć tylko jeden wniosek lub kilka grup może złożyć wspólny wniosek.
  1. Wniosek o dofinansowanie lokalnej inicjatywy musi obejmować działania realizowane na
   terenie gminy Szprotawa.
  2. W konkursie preferowane będą inicjatywy
 • zgłaszane przez grupy nieformalne,
 • obejmujące mieszkańców wsi i realizowane na terenach wiejskich,
 • inicjatywy interdyscyplinarne i międzypokoleniowe,
 • angażujące środowiska dotąd mało aktywne
 1. Preferowane inicjatywy otrzymują w ocenie 3 pkt dodatkowo (na 30 max).
  1. Poszczególne działania mogą obejmować: zajęcia i warsztaty artystyczne, prelekcje, wystawy,
   koncerty, pikniki, wernisaże, wieczorki poetyckie i inne.
 2. Wnioskodawcami w konkursie nie mogą być pracownicy Szprotawskiego Domu Kultury.
 3. Projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.
  1. Złożenie wniosku równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie
   danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby projektu, zgodnie
   z ustawą o ochronie danych osobowych.

§3

Sposób przygotowania i złożenia wniosku

 1. Wnioski o dotację należy wypełnić na formularzu stanowiącym zał. Nr l do niniejszego
  Regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie, Urzędu Miejskiego w Szprotawie
 2. Inicjatywy muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób
 3. Wnioski o dotację należy złożyć do dnia 15.07.2019 roku, do godz. 15.00 w wersji papierowej na adres:

      Szprotawski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa

       lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 2. Dodatkowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosku można uzyskać w Szprotawskim

       Domu Kultury, tel. 68 376 24 01, u pani Moniki Jóźwik.

 1. 9 lipca 2019 r. w sali 114 Szprotawskiego Domu Kultury, o godz. 18.00, dla zainteresowanych

       projektem i chcących złożyć wniosek odbędą się warsztaty z animatorem programu „Dom Kultury+

       Inicjatywy Lokalne 2019” z Narodowego Centrum Kultury.


Ziemia i Pieśń

Divertimenta

Galeria Pryzmat