Menu

Szukaj

Szukaj

WYDARZENIA SzDK

Kontakt

unnamedZ dumą informujemy ,że nasz Festiwal Grup Śpiewaczych Ziemia i Pieśń otrzymał prawo używania międzynarodowego znaku EFFE Label 2019 -2020 , przyznanego przezEuropejskie Stowarzyszenie Festiwali z siedzibą w Brukseli. Tym samym staliśmy się  częścią społeczności EFFE . Jesteśmy dumni ,że nasz festiwal  będzie znajdował się na liście na , której znajdują się najlepsze festiwale  w Polsce (Wratislavia Cantans,Gdańsk Shakespeare Festiwal, Malta Festival w Poznaniu) i Europie . Nas  można znaleźć znaleźć w europejskiej wyszukiwarce wydarzeń artystycznych pod adresem www.FestivalFinder.eu (https://www.festivalfinder.eu/festivals/earth-and-song-folk-singing-groups-festival).

Czy jest Znak Firmowy EFFE, czyli EFFE Label

Znak Firmowy EFFE to przede wszystkim certyfikat wysokiej jakości, przyznawany przez środowisko organizatorów festiwali. Jest ważną informacją dla odbiorców i sponsorów festiwali, a także dla mediów i przedstawicieli lokalnych samorządów.

Znak Firmowy EFFE to sygnał, że festiwal należy do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy. Dla organizatorów festiwali jest to także okazja do sieciowania podczas oficjalnego spotkania EFFE w kwietniu 2019 roku, które będzie również częścią dynamicznej kampanii promocyjnej wydarzeń z sieci EFFE.

Czym jest EFFE?

EFFE, czyli program Europa dla Festiwali, Festiwale dla Europy, to przede wszystkim portal internetowy EFFE’s FestivalFinder.eu – internetowa wyszukiwarka festiwali z 43 europejskich krajów.

Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) to międzynarodowa inicjatywa powołana przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA), ukierunkowana na promocję i współpracę najlepszych europejskich festiwali.


Ziemia i Pieśń

Divertimenta

Galeria Pryzmat