"Jedyne co nas ogranicza przy spełnianiu marzeń to nasza własna wyobraźnia. Sukces jest efektem ciężkiej pracy, cierpliwości, pokory i wiary, że wszystko w życiu jest możliwe." Martyna Wojciechowska

SzDK

Szprotawski Dom Kultury

70 lat szdk

 

70 szdk

Na styku kultur

Banner

Repertuar

Harmonogram_maj.jpg

Z ostatniej chwili

 

 dotyksztuki

 

RODO

BIP


 

 

Licznik odwiedzin

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

deklaracja dostępnosci

Szprotawski Dom Kultury jest Instytucją Kultury z siedzibą w Szprotawie.

Dom Kultury realizuje  zadania w swojej siedzibie, w salach wiejskich, w plenerze oraz innych miejscach uzgodnionych z partnerami z gminy Szprotawa oraz spoza gminy.

                   

Dom Kultury działa w szczególności na podstawie:

1.      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)

2.      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

3.      ustawa z dnia 8 marca 1996r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.)

4.      ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reforma ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.688 z późn. zm.)

5.      ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 późn. zm.)

6.      ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.)

7.      ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773z późn. zm.)

8.      postanowień Statutu Szprotawskiego Domu Kultury

9.      innych przepisów prawnych.

 

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy  w szczególności:

1.      edukacja przez sztukę,

2.      wychowanie przez sztukę

3.      gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

4.      tworzenie warunków do rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego  i artystycznego,

5.      tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

6.      rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

 

Dom Kultury organizuje:

1.      Koncerty i spektakle w wykonaniu zespołów  własnych, innych instytucji a także profesjonalnych artystów.

2.      Wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, okolicznościowe, inne.

3.      Realizuje imprezy plenerowe takie jak; festyny, Dni Szprotawy, koncerty ,biesiady artystyczne, imprezy okolicznościowe

4.      Prowadzimy kursy, warsztaty, szkolenia w zakresie działalności artystycznej.

 

Dom Kultury prowadzi działalność gospodarczą:

1.Wynajem sal dla instytucji i osób prywatnych ( opłaty wg stawki )

2.Prowadzimy usługi plastyczne ( scenografie, banery)

3.Prowadzimy usługi w zakresie nagłośnienia imprez ( sprzęt z obsługą )

4.Realizujemy  inne zadania dopuszczone prawem w działalności kulturalnej.

 

Przy realizacji celów i zadań Dom Kultury realizuje politykę gminy w zakresie kultury w tym podejmuje zadania z tej dziedziny wynikające z umów partnerskich gminy Szprotawa z partnerami zagranicznymi. Współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi.

 

DYSPONUJEMY SALAMI:

widowiskową ( z zapleczem ) na 282 miejsca

kameralną ( z zapleczem) na ok. 70 miejsc

spotkań ( parter) na ok. 100 miejsc

spotkań ( I p) na ok .60 miejsc

salkami prób na ok. 30 miejsc każda

pracownią foto-plast z ciemnią

Galerią wystawienniczą PRYZMAT

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzin i korzystania z szerokiego wachlarza imprez, koncertów, zajęć, spotkań itp.